Home > About Us > Testimonial > Venessa Li

Testimonial

Venessa Li

Venessa Li, RockStar Gym member, "RockStar Gym adalah tempat yang sangat baik untuk anak saya mempunyai teman baru dan bermain bersama. Dia juga belajar mendengarkan lagu-lagu baru dan belajar teknik baru di dalam kelas. Para pengajar RockStar Gym juga sangat baik."

Hot Stuff